Lịch thi đấu Cuộc thi lân sư rồng Quốc tế tại Đà Nẵng tranh cúp Helio lần I

 In tin tức

Các đội thi sẽ cùng nhau tranh tài ở bộ môn Mai hoa thung và Lân địa bửu – hai trong những bộ môn khó nhất của nghệ thuật Lân sư rồng và thường được sử dụng các kỳ thi quốc tế trong 3 ngày 14,15,16/09 với các nội dung thi khác nhau. Các hạng mục thi đều được giám sát bởi Ban trọng tài của tổng cục thể thao Việt Nam.

Ngày Thời gian Chương trình Địa điểm thi đấu
14/09/2018 9h00-11h00 Thi đấu Lân địa bửu Chợ đêm Helio (Khu vực ngoài trời Helio Center)
14h00-17h00
19h00-22h00
15/09/2018 9h00-12h00 Kiểm lục Mai hoa thung (kiểm tra động tác bài thi, không kèm đầu lân) Sân bóng Tuyên Sơn
17h00-18h00 Khai mạc giải Sân bóng Tuyên Sơn
18h00-21h30 Thi đấu Mai hoa thung Sân bóng Tuyên Sơn
16/09/2018 18h00-21h00 Thi đấu Mai hoa thung Sân bóng Tuyên Sơn
21h00-22h00 Bế mạc và trao giải Sân bóng Tuyên Sơn

Hạng mục tranh tài Lân địa bửu diễn ra ngày 14/09/2018 từ 9h00 – 22h00 tại Chợ đêm Helio với 3 khung giờ: 9h00-11h30, 14h00-17h00, 19h00-22h00. Thi đấu Lân địa bửu là hạng mục tranh tài dành riêng cho các đội trong nước, có 20 đội thi đến từ 9 tỉnh thành tham gia theo danh sách thi đấu chi tiết như sau:

STT Đội lân Tỉnh thành Hạng mục dự thi
1 Hào Dũng Đường Việt Nam (TP Hồ Chí Minh) Lân Địa Bửu
2 Khải Uy Việt Nam (TP Hồ Chí Minh) Lân Địa Bửu
3 Kwong Ngai Việt Nam Việt Nam (Bình Dương) Lân Địa Bửu
4 Tứ Câu Việt Nam (Đà Nẵng) Lân Địa Bửu
5 Thiên An Việt Nam (Đà Nẵng) Lân Địa Bửu
6 Thiên Vương Việt Nam (Bình Định) Lân Địa Bửu
7 Bạch Hổ Việt Nam (Đà Nẵng) Lân Địa Bửu
8 Hương Phong Việt Nam (Tiền Giang) Lân Địa Bửu
9 Dinh Trấn Võ Việt Nam (Quảng Nam) Lân Địa Bửu
10 Tân Ngũ Hổ Việt Nam (Đà Nẵng) Lân Địa Bửu
11 Tú Anh Đường Việt Nam (Cần Thơ) Lân Địa Bửu
12 Phúc Minh Đường Việt Nam (Hà Nội) Lân Địa Bửu
13 Hào Khí Việt Nam (Quảng Nam) Lân Địa Bửu
14 Giang Trung Việt Nam (Quảng Nam) Lân Địa Bửu
15 Thanh Phong Việt Nam (Đà Nẵng) Lân Địa Bửu
16 Long Hoa Đường Việt Nam (Đà Nẵng) Lân Địa Bửu
17 Chiêu Ứng Việt Nam (Đà Nẵng) Lân Địa Bửu
18 Kỳ Lân Quang Việt Nam (Đà Nẵng) Lân Địa Bửu
19 Tâm Minh Đường Việt Nam (Kon Tum) Lân Địa Bửu
20 Oai Dũng Việt Nam (TP Hồ Chí Minh) Lân Địa Bửu

Hạng mục tranh tài Mai hoa thung diễn ra 2 ngày 15,16/09/2018 tại Sân bóng Tuyên Sơn. Trong đó hoạt động kiểm lục hạng mục Mai hoa thung (kiểm tra động tác, không lân) diễn ra lúc 9h00 sáng ngày 15/06. Hạng mục thi chính thức diễn ra từ 17h00-22h00 các ngày 15,16.09. Danh sách các đội thi ở hạng mục Mai hoa thung như sau:

STT Đội thi Quốc gia Hạng mục dự thi
1 Thuận Đức Thuận Long Đường Trung Quốc Mai Hoa Thung
2 Trần Trọng Lâm Trung Quốc Mai Hoa Thung
3 Trung Tín Ma Cao Mai Hoa Thung
4 Yi Wei Singapore Mai Hoa Thung
5 Kwong Ngai Malaysia Mai Hoa Thung
6 Hào Dũng Đường Việt Nam (TP Hồ Chí Minh) Mai Hoa Thung
7 Khải Uy Việt Nam (TP Hồ Chí Minh) Mai Hoa Thung
8 Kwong Ngai Việt Nam Việt Nam (Bình Dương) Mai Hoa Thung
9 Tứ Câu Việt Nam (Đà Nẵng) Mai Hoa Thung
10 Tài Bảo Đường Việt Nam (Đà Nẵng) Mai Hoa Thung
11 Vương Anh Đường Việt Nam (Đà Nẵng) Mai Hoa Thung
12 Phước Nguyên Đường Việt Nam (Đà Nẵng) Mai Hoa Thung
13 Thiên An Việt Nam (Đà Nẵng) Mai Hoa Thung
14 Liên Minh Việt Nam (Huế) Mai Hoa Thung
15 Bạch Ngọc Đường Việt Nam (Huế) Mai Hoa Thung
16 Thiên Vương Việt Nam (Bình Định) Mai Hoa Thung
17 Bạch Hổ Việt Nam (Đà Nẵng) Mai Hoa Thung
18 Nguyên Chinh Việt Nam (Huế) Mai Hoa Thung
19 Hưng Long Việt Nam (Đà Nẵng) Mai Hoa Thung
20 Hương Phong Việt Nam (Tiền Giang) Mai Hoa Thung
21 Thái Sơn Đà Việt Nam (Đà Nẵng) Mai Hoa Thung

Cuộc thi Lân sư rồng Quốc tế tại Đà nẵng 2018 nằm trong Lễ hội Lân sư rồng quốc tế nhà Helio Center hứa hẹn sẽ đem đến những màn trình diễn nghệ thuật lân đỉnh cao trong mùa Trung thu năm nay.

Recent Posts